Jazda na koni
Letné tábory s koňmi a zvieratkami
...v Bratislave

Vitajte!

Ponúkame nasledujúce tri programy, do ktorých sa záujemci môžu prihlásiť podľa schopností a záujmu:

Jazdecký krúžok

Pre jazdcov začiatočníkov, alebo deti do 6 rokov. Výcvik prebieha individuálne - na jedného jazdca jeden inštruktor. Jedná sa o rekreačnú formu jazdenia.

Jazdec si môže vybrať počet a dĺžku hodín. Všeobecne odporúčame:

Jazdecká prípravka

Pokročilejší jazdci, ktorí vedia jazdiť samostatne v kluse aj cvale, a majú záujem sa zdokonalovať v jazdení, prípadne zvažujú jazdiť športovo.

Jazdí sa 1x týždenne 60 min.

Cena je 20€ za hodinu.

Jazdecká škola Envirokone

V oddelení jazdeckej školy sú zaradení pokročilí jazdci, ktorí sa pripravujú k získaniu jazdeckej licencie do športu, alebo už pretekajú. Náplňou hodín je skoková a drezúrna príprava.

Jazdí sa minimálne 2x týždenne 60 min.

Cena je 20€ za hodinu.

Všetky jazdy prebiehajú v našom jazdeckom areáli vo Vrakuni na ulici Ráztočná 60:

Fotky

Pozrieť celú galériu

Ako sa prihlásiť?

Prijímame jazdcov začiatočníkov aj pokročilých, dospelých aj deti od 3 rokov. Hlásiť sa môžete celoročne, jazdcov prijímame podľa voľných kapacít.

Každý nový jazdec absolvuje prvú skúšobnú hodinu na ktorej sa rozhodne, či má záujem pokračovať vo výuke jazdenia. Pokiaľ ano, uhradí si členské na max 12 jázd, prípadne do konca platobného trimestra. Pokiaľ sa nerozhodne pre našu jazdeckú školu, uhradí si len jednu absolvovanú jazdu.

Jazdec je povinný hradiť si členské podľa platného cenníka a to podľa počtu hodín, ktoré má rezervované v danom trimestri. V prípade, že nastúpi po začatí trimestra platí len hodiny do konca trimestra. Platobné trimestre: jesenný IX-XI, zimný XII-III, jarný IV-VI, letné prázdninové sústredenia. Platiť sa môže v hotovosti, alebo na účet : SK22 0200 0000 0039 3680 8959.

V prípade odhlásenia pred vyčerpaním predplatených jázd sa peniaze vracajú. Jazdec sa však musí odhlásiť - viď stanovy.

Jazdec sa riadi stanovami krúžku, ktoré pri prihlasovaní potvrdzuje svojim podpisom.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na mail otazky@jazdeckaskola.sk alebo telefonicky na čísle +421905292110 (ideálne v poobedných hodinách).

Stanovy (podmienky členstva)

Letné denné sustredenie - jazdecký tábor

Termíny

Letné tábory v roku 2018 sa uskutočnia počas júla a augusta podla nasledujúcich kalendárov:

Pre koho

Prijímame deti od 6 rokov do 18, prípadne predškolákov / mentálne zrelých a samostatných v sebaobslužných úkonoch - dieťa nikto neobsluhuje, musí byť schopné samostatne fungovať podľa pokynov inštruktora/. Deti nie sú pod neustálym dohľadom, pohybujú sa samostatne po areáli.

Prihlasovanie

Na sústredenie sa dá prihlásiť od 1mája v danom roku až do dňa začatia sústredenia – podľa voľnej kapacity. Prihlasuje sa cez mail : prihlaska@jazdeckaskola.sk Pri nástupe na tábor rodič podpisuje čeesné prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa.

Cena

120€. Pri prihlásení sa platí záloha 40€ na účet, do poznámky treba napísať meno dieťaťa a dátum turnusu. Záloha sa vracia do 25.6., po tomto termíne prepadá v prospech organizátora. V prípade ochorenia dieťaťa pred nástupom na turnus, alebo počas turnusu,bude mu ponúknutá možná náhrada v inom termíne. Pokiaľ túto možosť rodič nevyužije stráca zálohu. Doplatok 80€ sa platí až v deň nástupu dieťaťa na tábor v hotovosti, alebo na účet.

Organizácia

Deti sú po príchode rozdelené k svojim jazdeckým inštruktorom / v prípade začiatočníkov 4 deti na jedného inštruktora/ + celý chod sústredenia riadi hlavný animátor, ktorý dieťa ráno príjíma, stará sa o jeho aktívne zapojenie, rieši stravu a zranenia, riadi mimojazdecké aktivity a hry. Sústredenia prebiehajú pod vedením skúsených jazdeckých trénerov za pomoci dlhoročných športových jazdcov z klubu . V prípade ľahkého zranenia je k dispzícii lekárnička, v prípade vážneho úrazu je privolaná RZP a rodič.

Odborné činnosti

Denne jazda na koni 60 min – pri začiatočníkoch delené na 30 min. do obeda a 30 min po obede. V stredu sa jazdí len 30 min (do obeda). Po obede majú deti návštevu so zvieratkami - 15 druhov zvieratiek, k pohladkaniu, s výkladom. V piatok po obede miesto jazdy majú deti záverečný pretek na koni s jazdeckými vystúpeniami pre rodičov. Začína o 14,00, srdečne rodičov pozývame. Okrem jazdy sa deti učia pod dohľadom inštruktora čistiť, sedlať, uzdiť kone, správne s nimi narábať a pochopiť základnú etológiu koní praktickými zručnosťami.

Vybavenie areálu

Zábava

Výbava do tábora

strava

Na každom turnuse máme zastúpené deti prakticky všetkých kategórii, od 6 do 16 rokov, pripravených máme 21 koní a poníkov, na ktorých deti celoročne športujú a sú zvyknuté na deti. Tábor je vedený voľnou formou a deti sami prechádzajú z jednej aktivity do druhej, k ničomu nie sú deti nútené, len motivované, aby sa zapájali.

Upozorňujeme rodičov detí, že deti bývajú večer značne unavené, nakoľko sú prakticky celý deň v pohybe / bazén, kone, trampolína, hry/ . Taktiež upozorňujeme rodičov menších detí, že dieťa sa nepohybuje v uzavretom priestore / ako v MŠ, ZŠ /, ale po areáli o veľkosti 1 hektára /stajne, hala, šatne, klubovňa/ a nie je možné ho neustále mať pod dohľadom. Žiadame rodiča, ktorého dieťa nie je zvyknuté, alebo schopné fungovať v samostatnom režime, aby ho na sústredenie neprihlasovali.

Dieťa, ktoré nerešpektuje pokyny inštruktorov môže byť zo sústredenia vylúčené v daný deň. Peniaze za tábor mu budú vrátené. Účasť na sústredení nie je nárokovateľná.

Pre súčasných klientov

Poprosím všetkých členov, aby sledovali v kalendári dni, kedy sa nejazdí, prípadne náhradné hodiny, aby ste sa zbytočne neprehnali. Tiež budeme na stránke uverejňovať termíny SZVJ / licencia jazdca/, termíny táborov.

Ďakujeme všetkým jazdcom za priazeň.