Jazda na koni
Letné tábory s koňmi a zvieratkami
...v Bratislave
Registrácia členov klubu Jazdecké úlohy Rozpis pretekov

Údaje pre darcovstvo 2% dane

Občianske združenie pre zdravé a handicapované deti a mládež
Staré záhrady 35, Bratislava, 82105
právna forma: občianske združenie
IČO: 30790484
číslo účtu: SK9465000000000020209485

Vitajte!

Sme jazdecký klub Envirokone situovaný v Bratislave - Vrakuni.

Ponúkame rekreačnú a športovú jazdu na koni pre verejnosť. Zaoberáme sa jazdením detí, drezúrou, aj parkúrovým skákaním.

Počas letných prázdnin organizujeme detské letné tábory. Okrem koní je v areáli veľké množstvo ďalších atrakcií - napríkad bazén, trampolíny, štvorkolka, zajace, alebo veľké nafukovacie gule na gúlanie detí po lúke. Vždy v stredu príde návšteva so zvieratkami (zajace, myši, hady, korytnačky, raky, zostava sa mení) a aj výkladom o nich. Na záver v piatok deti aj tréneri predvedú atraktívnu jazdeckú show.

Tiež ponúkame detské a firemné oslavy - zvieratká, poníky, dve veľké trampolíny, štvorkolka, veľké nafukovacie gule na gúlanie detí po lúke, a ďalšie. U nás v areáli, alebo prídeme k Vám. Výborné ceny.

Čo je nové?

Facebook

Instagram (@envirokone)

Kalendár

Jazda na koni

Ponúkame rekreačnú aj športovú jazdu na koni. Prijímame deti (od 3 rokov) a dospelých. Máme 22 koní a poníkov - charakterených, vhodných k deťom aj začiatočníkom. Zároveň sú to kvalitné športové zvieratá. Poskytujeme odborne kvalitných a milých trénerov.

Naši jazdci sa pravidelne umiestňujú na skokových a drezúrnych pretekoch. Úspešne trénujeme pokročilých jazdcov na získanie jazdeckej licencie.

Ponúkame tri jazdecké programy:

Malé deti

 • pre deti vo veku 3-5 rokov
 • na charakternom kľudnom poníku
 • individuálny prístup
 • 15 až 30 min. jazdecká lekcia 1 až 2x týždenne
 • trpezlivý a milý tréner
 • odborné vedenie v rámci veku dieťaťa

Začiatočníci a rekreační jazdci

 • výuka základov jazdenia
 • individuálne lekcie s trénerom
 • klient si vyberá časovú dĺžku jazdy (15 min, 30 min, 45 min, 60 min)
 • 1-3x týždenne - ako chce klient
 • odborné vedenie s rekreačným, alebo športovým cieľom podľa voľby klienta

Pokročilí a športovci

 • jazdci jazdia v skupine / 2-3 jazdci/
 • 60 min. lekcia 1-3x týždenne - podľa voľby klienta
 • príprava k získaniu jazdeckej licencie / skoková a drezúrna /
 • reprezentácia klubu na skokových a drezúrnych súťažiach
 • každoročne mnoho získaných ocenení a víťazstiev

Cena

Cenník jázd od 1.9. 2022

Kurzy sa jazdia počas školského roka v trimestroch = 12 týždňov po sebe (prázniny sa nejazdí).

Číslo služby typ služby/kurzu v trvaní náhradné hodiny poznámka cena Do poznámky meno jazdca a číslo služby z prvého stlpca
0. Prvé kroky v sedle – vozenie a hry na pony 20 min. 0 2-5 ročné deti 25€ SK0683300000002001898595
1. Polhodinová jazda 30 min. (jednorázová) 30 min 0 1 tréner/1 jazdec 30€ SK0683300000002001898595
2. Individuálna jazda 60 min. (jednorázová) 60 min 0 1 tréner/1 jazdec 40€ SK0683300000002001898595
3. Kurz 12x polhodinová lekcia v rámci trimestra 12x 30 min. 0 1tréner/1jazdec 300€ SK0683300000002001898595
4. Individuálny kurz 12 lekcií v rámci trimestra 12 x 60min 0 1tréner/1jazdec 400€ SK0683300000002001898595
5. Skupinový kurz pre pokročilých 12 lekcií v trimestri 12x 60 min 1 1tréner/skupinka jazdcov 360€ SK0683300000002001898595
6. Drezúrna príprava pre pokročilých (2x týždenne) 24 lekcií v trimestri 24 x 60min 2 1tréner/skupinka jazdcov 720€ SK0683300000002001898595
7. Kombinovaný kurz -drezúra+malé skoky (pony do 40cm, kone do 60cm) 24 lekcií - v trimestri 24 x 60min 2 12x drezúra
12x skok.gymnastika
840€ SK0683300000002001898595
8. Skoková príprava (pony do 70 cm, kone do 90 cm) 24 lekcií pre pokročilých v trimestri 24 x 60min 2 12x drezúra12x skoky 960€ SK0683300000002001898595
9. Príprava k skokovým pretekom (pony do 90cm, kone do 110cm) 36 lekcií pre pokročilých v trimestri 36x 60min 3 12x drezúra
12x skok.gymnastika
12x skoky
1440€ SK0683300000002001898595
10. Rezervácia konkrétneho koňa v trimestri 60min Na celý kurz 5€/hod SK0683300000002001898595
11. Objednávka 2 poníkov na akciu (viac poníkov, alebo dlhšie navyšuje cenu) 1.5hod Presun termínu Cena s dopravou v BA (mimo BA doplatok) 200€ SK2202000000003936808959
12. Detská oslava na klube (altánok, dve velké trampolíny, vozenie na pony, štvorkolke, ohnisko, iné...) 2h 1h vozenie na koni
1h vozenie na štvorkolke
2h rezervácia altánku
200€ SK2202000000003936808959
13. Prezentácia živých zvieratiek na detských oslavách 60min 10 druhov zvieratiek 80€ SK2202000000003936808959
14. Výstavka živých zvieratiek na verejných akciách 120 min 12 druhov zvieratiek 180€ SK2202000000003936808959

Organizácia

 1. Hlásiť sa môžete celoročne, jazdcov prijímame podľa voľných kapacít.
 2. Každý nový jazdec absolvuje prvú skúšobnú hodinu na ktorej sa rozhodne, či má záujem pokračovať vo výuke jazdenia. Pokiaľ ano, uhradí si členské na max 12 jázd, prípadne do konca platobného trimestra. Pokiaľ sa nerozhodne pre našu jazdeckú školu, uhradí si len jednu absolvovanú jazdu.
 3. Jazdec je povinný hradiť si členské podľa platného cenníka a to podľa počtu hodín, ktoré má rezervované v danom trimestri. V prípade, že nastúpi po začatí trimestra platí len hodiny do konca trimestra. Platobné trimestre: jesenný IX-XI, zimný XII-III, jarný IV-VI, letné prázdninové sústredenia. Platiť sa môže v hotovosti, alebo na účet : SK22 0200 0000 0039 3680 8959.
 4. V prípade odhlásenia pred vyčerpaním predplatených jázd sa peniaze vracajú. Jazdec sa však musí odhlásiť.
 5. Jazdec sa riadi stanovami krúžku, ktoré pri prihlasovaní potvrdzuje svojim podpisom.

Letné tábory

Základné informácie

V júli a auguste každoročne organizujeme detské letné jazdecké tábory. Tábor je určený pre deti od 6 rokov do 18 rokov, pre začiatočníkov aj dlhoročných jazdcov. Tábory prebiehajú pod vedením skúsených inštruktorov za pomoci dlhoročných športových jazdcov z klubu.

Tábor prebieha v našom jazdeckom areáli vo Vrakuni, v ktorom sa okrem koní nachádza množstvo iných atrakcií:

Termíny

Letné tábory v roku 2022 sa uskutočnia počas júla a augusta podla nasledujúcich kalendárov:

Program

Každý deň jazda na koni 59 min – pri začiatočníkoch delené na 30min do obeda a 30min po obede. Okrem jazdy sa deti učia pod dohľadom inštruktora čistiť, sedlať, uzdiť kone, správne s nimi narábať a pochopiť základnú etológiu koní praktickými zručnosťami. Inak je tábor vedený voľnou formou a deti sami prechádzajú z jednej aktivity do druhej, k ničomu nie sú deti nútené, len motivované, aby sa zapájali.

V stredu sa jazdí len 30 min (do obeda). Po obede majú deti návštevu so zvieratkami - 15 druhov zvieratiek, k pohladkaniu, s výkladom.

V piatok po obede miesto jazdy majú deti záverečný pretek na koni s jazdeckými vystúpeniami pre rodičov. Začína o 14,00, srdečne rodičov pozývame.

Vybavenie areálu

Cena

Cena je 200€. Pre členov klubu 180€.

Pri prihlásení sa platí záloha 50€ na účet, do poznámky treba napísať meno dieťaťa a dátum turnusu. Záloha sa vracia do 25.6., po tomto termíne prepadá v prospech organizátora.

V prípade ochorenia dieťaťa pred nástupom na turnus, alebo počas turnusu,bude mu ponúknutá možná náhrada v inom termíne. Pokiaľ túto možosť rodič nevyužije stráca zálohu. Doplatok 150€ sa platí až v deň nástupu dieťaťa na tábor - platiť sa môže v hotovosti alebo na účet: SK22 0200 0000 0039 3680 8959.

Organizácia

Základné informácie

Deti prichádzajú ráno na 8:00 a odchádzajú zhruba o 17:00.

Deti sú po príchode rozdelené k svojim jazdeckým inštruktorom (v prípade začiatočníkov 4 deti na jedného inštruktora).

Celý chod sústredenia riadi hlavný animátor, ktorý dieťa ráno príjíma, stará sa o jeho aktívne zapojenie, rieši stravu a prípadné zranenia, riadi mimojazdecké aktivity a hry.

Upozorňujeme rodičov detí, že deti bývajú večer značne unavené, nakoľko sú prakticky celý deň v pohybe.

Taktiež upozorňujeme rodičov menších detí, že dieťa sa nepohybuje v uzavretom priestore (ako v MŠ, ZŠ), ale po areáli o veľkosti 1 hektára (stajne, hala, šatne, klubovňa) a nie je možné ho neustále mať pod dohľadom.

Žiadame rodiča, ktorého dieťa nie je zvyknuté, alebo schopné fungovať v samostatnom režime, aby ho na sústredenie neprihlasovali.

Dieťa, ktoré nerešpektuje pokyny inštruktorov môže byť zo sústredenia vylúčené v daný deň. Peniaze za tábor mu budú vrátené. Účasť na sústredení nie je nárokovateľná.

Pri nástupe sa podpisuje Dohoda a súhlas rodiča o absolvovaní jazdeckého sústredenia pre deti.

Výbava do tábora

 1. dlhé nohavice na jazdu na koni / jazdecké rajtky, alebo tepláky/ + jazdecké topánky alebo tenisky
 2. krátke nohavice a tričko na prezlečenie + sveter
 3. plavky, uterák, opalovací krém, šlapky, šiltovka
 4. pršiplášť, gumáky v daždivý deň
 5. nenosiť drahé veci, alebo si zabezpečiť poistku, skrinky sa nezamykajú

Strava

 1. desiatu si dieťa prináša z domu, na pitie je deťom k dispozícii voda v nádobách
 2. obed objednávame z reštaurácie, bežné menu – výber z viacerých druhov jedla, cena obeda je 5€ na deň (polievka + hlavné jedlo), dopláca sa pri nástupe (25€)
 3. Väčšinou deti obed nevládzu zjesť, preto si obed odkladajú v plastových obaloch podpísané do chladničky a dojedajú na olovrant, prípadne odnášajú domov.
 4. V prípade, že rodič nemá záujem objedať si jedlo, môže dieťaťu prinášať obed zabalený z domu, uskladníme ho v chladničke a na obed zohrejeme v mikrovlnke.

Fotky

Pozrieť zvyšok galérie
Pozrieť Instagram
Pozrieť Facebook fotky
Pozrieť Facebook videá

Kontakt a mapa

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: mailom otazky@jazdeckaskola.sk alebo telefonicky +421 905 292 110.

Tiež sa s nami môžete spojit cez Facebook alebo Instagram.

Všetky jazdy a letné tábory prebiehajú v našom jazdeckom areáli vo Vrakuni na ulici Ráztočná 60:

Rezervácia jázd EnviroCup 2022

Pokiaľ sa chcete prihlásiť na Envirocup alebo zapísať náhradnú hodinu, kliknite sem. Nalistujte si v kalendári deň kedy si chcete spraviť rezerváciu miesta a spravte rezerváciu.